Missie

In het Anne Frank Atheneum streven wij ernaar om een inclusieve, inspirerende en veilige leeromgeving te creëren waar elke leerling zich gewaardeerd, verbonden en in staat voelt om te floreren. Ons doel is om alle leerlingen te voorzien van de tools en ondersteuning die ze nodig hebben om hun volledige potentieel te bereiken, ongeacht hun achtergrond, capaciteiten of leerstijl.

Verbind

We geloven in de kracht van verbinding. Door sterke relaties op te bouwen tussen leerlingen, leerkrachten en de bredere schoolgemeenschap, bevorderen we wederzijds respect, begrip en samenwerking. Net zoals Anne Frank in haar dagboek diepe verbindingen creëerde met haar lezers, streven wij ernaar om een cultuur van openheid, vertrouwen en solidariteit te stimuleren. We moedigen leerlingen aan om empathie en begrip voor elkaar te ontwikkelen en om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. In ons dagelijks handelen zorgen we ervoor dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt, waardoor een inclusieve schoolcultuur ontstaat waarin diversiteit wordt omarmd.

Leer

Leren staat centraal in alles wat we doen. Geïnspireerd door Anne Frank’s nieuwsgierigheid en honger naar kennis, stimuleren we onze leerlingen om hun wereld te verkennen, kritische denkvaardigheden te ontwikkelen en hun academische, professionele en persoonlijke doelen na te streven. Ons onderwijs is gedifferentieerd en afgestemd op de diverse behoeften en capaciteiten van onze leerlingen. We bieden gepersonaliseerde leertrajecten en een breed scala aan leerstrategieën om ervoor te zorgen dat elke leerling de ondersteuning en uitdaging krijgt die hij of zij nodig heeft. We zetten technologie en innovatieve pedagogische methoden in om het leren boeiend en relevant te maken, en we bevorderen een cultuur van levenslang leren waarin nieuwsgierigheid en intellectuele groei centraal staan.

Floreer

Ondanks de uitdagende omstandigheden waarin Anne Frank verkeerde, bleef ze dromen en hoop houden voor de toekomst. In het Anne Frank Atheneum inspireren we onze leerlingen om te floreren door hun volledige potentieel te bereiken, hun talenten te ontwikkelen en positieve bijdragen te leveren aan de samenleving. We richten ons niet alleen op academische excellentie, maar ook op de sociale en emotionele groei van onze leerlingen. We bieden een ondersteunende omgeving waarin leerlingen zich veilig voelen om risico’s te nemen, fouten te maken en te leren van hun ervaringen. We moedigen hen aan om veerkrachtig te zijn, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en proactief deel te nemen aan de gemeenschap. Onze leerlingen leren om zich in te zetten voor een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld, geïnspireerd door de waarden van respect, gelijkwaardigheid en betrokkenheid die Anne Frank vertegenwoordigde.

 

In het Anne Frank Atheneum bouwen we aan een toekomst waarin elke leerling de kans krijgt om te schitteren en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. We streven ernaar om een schoolgemeenschap te zijn waarin iedereen kan leren, verbinden en floreren, en waar de waarden en lessen van Anne Frank levendig blijven en de basis vormen voor ons dagelijks handelen.

___

Wil je meer weten over het leven van Anne Frank? Bekijk dan een documentaire van het Anne Frank Huis in Amsterdam via deze link. In de documentaire ‘Het korte leven van Anne Frank’ wordt haar levensverhaal verteld aan de hand van citaten uit haar dagboek, unieke foto’s uit de albums van de familie Frank en historische filmfragmenten.