Gelijke Onderwijskansen

Gelijke Onderwijskansen voor elke leerling

Hoewel we aandacht hebben voor de eigenheid van elke leerling, focussen we niet uitsluitend op de verschillen, maar eerder op de ruimte die er is om ieders talenten maximaal te ontwikkelen. Wij willen met andere woorden voor elke leerling de kans vergroten om zijn of haar sterktes en interesses te ontdekken. Daarom hebben we in onze school het team Gelijke Onderwijs Kansen (GOK).

Zij zijn de stuwende kracht achter projecten zoals ‘workshops Beverzaken’, ‘waardenboog’ en ‘monitoring interculturele school’, waarbij de leerlingen, ouders en leerkrachten onze aanpak van diversiteit kritisch bekijken en hier nieuwe acties aan koppelen.

Elke leerling wordt gescreend om zijn of haar niveau van het Nederlands te bepalen. In het rapport krijgt u als ouder daar een verslag van, gekoppeld aan tips om de leerling hierin te laten groeien.

Leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, kunnen (al dan niet verplicht) gebruik maken van een wekelijks uurtje Nederlands voor anderstaligen in onze middenscholen. Deze lessen vinden plaats op een vast tijdstip in de week (8ste lesuur) o.l.v. de leerkrachten.

In de modules van het derde jaar worden 2 lesuren besteed aan het verbeteren van de taalvaardigheid van al onze leerlingen. Leerlingen die daar nood aan hebben, krijgen op dat moment taalondersteuning voor Nederlands (de klassenraad kan dit ook opleggen). Daarnaast maken we onze leerlingen warm voor andere talen via een carrouselsysteem.