Overleg

Leerlingenraad

De leerlingenraad komt maandelijks samen. De leerlingenraad neemt initiatieven om het leven op school aangenamer te maken voor alle leerlingen.

 

Leerlingenparlement

Het leerlingenparlement komt tweemaandelijks samen. Alle klassen zijn hierin vertegenwoordigd. Het leerlingenparlement geeft advies aan de directeur om de onderwijskwaliteit op school te bewaken.

Schoolraad

De schoolraad komt tweemaandelijks samen en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, maatschappelijke actoren en leerlingen van de school. De schoolraad geeft advies aan de directeur om de onderwijskwaliteit op school te bewaken.

 

Personeelsvergadering

Alle personeelsleden van de school komen ongeveer maandelijks samen om te overleggen en beslissingen te nemen om de onderwijskwaliteit op school te bewaken. Tijdens de personeelsvergaderingen worden af en toe externe experten uitgenodigd om het schoolpersoneel deskundiger te maken.

 

Pedagogische raad

De pedagogische raad is samengesteld uit alle vakgroepvoorzitters, beleidsmedewerkers en de directeur. Ze komen tweemaandelijks samen. Er worden beslissingen genomen i.v.m. een professionele schoolorganisatie en het bewaken van de onderwijskwaliteit.