Pilootproject “Interculturele schoolcultuur”

14 jan

Onze school stapte als één van de vijf geselecteerde Vlaamse scholen mee in het pilootproject ‘interculturele schoolcultuur’.
Met dit project willen we onze schoolcultuur versterken naar een omgeving waar iedereen zich thuis voelt, gelijke kansen krijgt en zich maximaal kan ontwikkelen.
Onder leiding van School zonder Racisme werden leerlingen, ouders en leerkrachten bevraagd om een beeld te krijgen van de huidige schoolcultuur. Deze bevragingen werden bekeken en bestudeerd om met actiepunten aan de slag te kunnen gaan.

 

  •