BELANGRIJK bericht i.v.m. ouderavond

12 mrt

Beste ouders
Beste leerlingen

Het oudercontact van vanavond gaat door in zeer beperkte mate. Deze maatregel nemen wij op vraag van de overheid om zo de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Concreet verwachten wij alleen ouders die expliciet werden uitgenodigd door de klassenraad. Andere ouders worden vanavond niet verwacht op school.

Voor meer informatie, verwijzen wij graag naar uw mailbox, waarin alles ten gronde wordt uitgelegd.

Met vriendelijke groeten

Tina Van der Stock
Directeur GO! Atheneum Denderleeuw

  •