Taken en opdrachten

16 mrt

Beste leerling/ouder

Om het leerproces niet te doen stilvallen, zullen de leerlingen de reeds geziene leerstof kunnen onderhouden/remediëren via begeleid zelfstandig leren (BZL). De leerkrachten zullen taken/opdrachten communiceren via smartschool.

Wie niet in de mogelijkheid is om de taken thuis digitaal op te volgen, kan zijn/haar taken in een PC-klas op school komen inkijken en afdrukken.

Er worden taken gegeven in functie van de noden van de leerlingen. De taken zorgen ervoor dat de leerlingen in het normale ritme blijven, voeling met de school houden en de aangeleerde leerstof verder kunnen inoefenen. We willen dus niet dat het leerproces van de leerlingen stilvalt.
Nieuwe leerstof mag hierbij niet aan bod komen en de taken mogen niet meetellen voor de beoordeling van de leerlingen. Om het leerproces goed te begeleiden is het echter wel cruciaal dat de leerlingen feedback krijgen op hun gemaakte taken. Ook hiervoor zal in de instructiefiches de nodige ruimte en omschrijving worden voorzien.

Aan al onze leerlingen vragen we vandaag uitdrukkelijk om je leerproces nog meer in eigen handen te nemen. Maak gebruik van je weekplanner om de doorgestuurde taken van de leerkrachten in te plannen en op te volgen.

Er zal via Smartschool gecommuniceerd worden over de leerstof en de taken, daarom is het belangrijk dat leerlingen hun Smartschool dagelijks controleren.

Bedankt voor uw begrip, samen maken we school, ook in deze bijzondere omstandigheden.

Met vriendelijke groeten

Directieteam GO! Atheneum Denderleeuw

  •