Organisatie tot en met 3 mei

20 apr

Hoe organiseren wij ons als school na de paasvakantie. En wat betekent dit voor jou als leerling en ouder?    

 

Tot nader order gelden de federale coronamaatregelen tot en met 3 mei. De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de minister-presidenten, hebben beslist dat de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd worden. De scholen schakelen over op doenbare en haalbare ‘preteaching’, waarbij ook nieuwe leerstof aan bod komt.

Zoals in een vorig bericht aangegeven wordt bij deze vorm van ‘preteaching’ de leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via het afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. De leraar komt dan nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen. Hij kijkt hoever de leerlingen staan en houdt hier rekening mee.

Bij ‘preteaching’ bedraagt de leertijd van de leerlingen maximaal de helft van de werkelijke leertijd in de klas. Online zelfstandig leren is immers veel intensiever dan les krijgen in de klas. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk zijn voor school. De school houdt daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.

Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘preteaching’, je vervangt de leraar niet. Je doet al heel veel als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde omkadering, terwijl je kind zelfstandig aan de slag gaat. Je actieve betrokkenheid bij de taken (bv. samen een opdracht nakijken) blijft best beperkt tot maximaal 2 uur per week.

Wat betekent dit voor onze school?  

Het schoolteam is nagegaan welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen. We zorgen ervoor dat dit voor iedereen doenbaar en haalbaar is. Bij de keuze van de leerstof laten we ons ondersteunen door de pedagogische begeleidingsdienst.

Elk vak zal haalbare taken voorzien. Deze worden gepost in de vakmap op Smartschool, onder de submap ‘documenten’. De taken per vak worden op één lesuur per vak ingevuld in de digitale schoolagenda. Je vindt er ook de geplande live-sessies voor les-/contactmomenten. Alle deadlines liggen op maandagochtend. Het werktempo kan de leerling dan zelf bepalen over alle dagen/uren van de week.

Als we op afstand evalueren (een toets geven), dan doen we dat om na te gaan in welke mate de leerling de leerstof onder de knie heeft,  om daarover feedback te kunnen geven en het leerproces verder bij te sturen waar nodig.

Wij zullen de leerlingen die opgevangen worden op school goed omkaderen, zodat zij hun schoolwerk tijdens de opvang kunnen doen. De afspraken voor schoolopvang zijn ongewijzigd: de school, campus Kouterbaan 20 te Denderleeuw, is elke weekdag open van 9u tot 15u (op woensdag tot 12u).

Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback.

Wat doe je als leerling die thuis een laptop en internet heeft?  

PLANNING

Check elke maandagochtend vanaf 9u de digitale schoolagenda.

Maak een eigen planning op aan de hand van het planningsdocument in bijlage.

STAPPENPLAN: Alle deadlines van de taken/opdrachten liggen op maandagochtend. We hebben de uren verspreid over de dag (van 9u tot 21u) en over alle dagen van de week. Zo kan je zelf je werktempo inplannen afhankelijk van de ict-mogelijkheden (bv. als je een laptop deelt met broer en/of zus).

  1. kijk de digitale schoolagenda op smartschool na;
  2. kijk eerst naar de live-sessies van les-/contactmomenten: vul de live-sessies van je vakken in bovenstaand schema in;
  3. kijk nu per vak naar de uitleg van de taken: plan de taken van je vakken in het schema in bijlage.

TAKEN MAKEN

Ga naar alle vakmappen en klik op de submap ‘documenten’. Daar vind je alle taken/opdrachten. Vul ze in voor elke vak en stuur ze terug naar de leerkracht via de submap ‘uploadzone’ vóór de volgende maandagochtend 9u. Je vindt een stappenplan hiervoor in bijlage.

SMARTSCHOOL LIVE = les-/contactmoment

Sommige leerkrachten en je klastitularis plannen een les-/contactmoment via Smartschool live. Ga dan tijdig naar de vakmap, klik op de submap ‘LIVE’ en zet je geluid/micro aan.

FEEDBACK

Ga kijken in Skore en bij de submap ‘uploadzone’ naar de feedback van de leerkracht. Misschien krijg je een remediërende oefening of nog wat extra uitleg. Ga hier zeker mee aan de slag.

Wat doe je als leerling die thuis GEEN laptop en internet heeft?  

PLANNING

Ga elke maandag ergens tussen 11u en 15u naar school, op je eigen campus, om je takenbundel af te halen. Wie niet in de mogelijkheid is om naar school te komen, neemt maandag 20/4 telefonisch contact op met de school. Wij kijken na of we de takenbundel per post kunnen opsturen.

Check de afgedrukte versie van de digitale schoolagenda.

Maak een eigen planning op aan de hand van het planningsdocument in bijlage.

STAPPENPLAN: Alle deadlines van de taken/opdrachten liggen op maandagochtend. We hebben de uren verspreid over de dag (van 9u tot 21u) en over alle dagen van de week. Zo kan je zelf je werktempo inplannen.

  1. Kijk de papieren versie van digitale schoolagenda na;
  2. kijk eerst naar de live-sessies van les-/contactmomenten: vul de live-sessies van je vakken in bovenstaand schema in;
  3. kijk nu per vak naar de uitleg van de taken: plan de taken van je vakken in het schema in bijlage.

TAKEN MAKEN

Vul je takenbundel voor elke vak in, breng ze de volgende maandag terug naar school en/of stuur ze terug via de post.

SMARTSCHOOL LIVE = les-/contactmoment

Sommige leerkrachten en je klastitularis plannen een les-/contactmoment via Smartschool live. Ben je in de mogelijkheid om naar school te komen, dan kan je op school, met de nodige maatregelen van social distancing, meevolgen via een vaste computer.

Ga dan tijdig naar de vakmap, klik op de submap ‘LIVE’ en zet je geluid/micro aan.

FEEDBACK

Ga kijken in Skore naar de feedback van de leerkracht. Misschien krijg je een remediërende oefening of nog wat extra uitleg. Ga hier zeker mee aan de slag.

Wat kan je als ouder doen?   

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden en opvang is vaak uitdagend. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!

Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor ons voorop. Samen als school en ouders kunnen we de leerlingen goed omringen en begeleiden, zodat zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien.

Hopelijk is de paasvakantie een periode van rust voor jou en je kind. Na de paasvakantie geven we nieuwe leerstof. Je rol als ouder bestaat er in om de juiste context (rust en structuur) te creëren om je kind te laten leren. Ze vervangen de leraar niet. Zorg voor een rustig plekje in huis waar je zoon/dochter zonder veel afleiding de taken kan maken en live-sessies kan volgen.

In bijlage zitten er stappenplannen aan de hand van printscreens, om de weg naar ‘vakmap’, ‘digitale schoolagenda’ en ‘Skore’, als ouder makkelijk te vinden.

Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de vakleraar of klastitularis dan een seintje via een bericht op smartschool of via telefonisch contact (053/64.59.50). In dialoog met jou bekijken we dan samen welke oplossing we kunnen vinden.

Openingsuren van de school

 

De opvang van alle leerlingen gaat door op één campus, Kouterbaan 20 te Denderleeuw. Wie naar de opvang komt, ook leerlingen van de 1ste graad, werken aan de schooltaken.

Wie niet naar de opvang komt, en geen pc ter beschikking heeft thuis, kan de schooltaken elke maandag tussen 11u en 15u ophalen op de eigen campus.

  •