Oproep kandidaatstelling coöptatie voor nieuwe schoolraad

09 okt

Binnenkort wordt in elke school van het GO! een nieuwe schoolraad verkozen die haar bevoegdheden zal opnemen vanaf 1 april 2021. Ook in onze school zijn we op zoek naar kandidaten.

De schoolraad bestaat uit 3 ouders, 3 personeelsleden, 2 leerlingen en 2 mensen uit de ruimere omgeving van de school, die gecoöpteerd worden. De schoolraad adviseert de directeur over de organisatie van de school, de werving van leerlingen, de activiteiten, het schoolbudget, … en wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

Voor de coöptatie zoeken we mensen uit de ruimere omgeving van onze school, uit socio-economische en culturele middens. Wie zich kandidaat wil stellen voor coöptatie, kan dit via het formulier KR1 dat je onderaan vindt.

U kunt dit ingevuld indienen tegen ontvangstbewijs of aangetekend versturen, gericht aan
Tina Van der Stock
voorzitter van het kiesbureau
GO! Atheneum Denderleeuw
Kouterbaan 20
9470 Denderleeuw

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen voor de coöptatie is 1 februari 2021.

Download attachments:

  •