Oproep kandidaatstelling ouders voor nieuwe schoolraad

09 okt

Omdat in het GO! Onderwijs participatie een belangrijk gegeven is, wordt onze school mee bestuurd door een schoolraad. Dit schooljaar wordt er een nieuwe schoolraad verkozen. Op 1 april 2021 treedt deze in werking, maar daar gaat een hele kiesprocedure aan vooraf.

De schoolraad bestaat uit 3 ouders, 3 personeelsleden en 2 mensen uit de ruimere omgeving van de school, die gecoöpteerd worden. De schoolraad adviseert de directeur over de organisatie van de school, de werving van leerlingen, de activiteiten, het schoolbudget, … en wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

U kunt alles nog eens nalezen in de brief die werd verstuurd via ons digitaal platform smartschool. Wie zich kandidaat wil stellen, kan het formulier KR1 invullen dat u onderaan vindt en dit indienen tegen ontvangstbewijs of aangetekend versturen, gericht aan
Tina Van der Stock
voorzitter van het kiesbureau
GO! Atheneum Denderleeuw
Kouterbaan 20
9470 Denderleeuw

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen voor geleding ouders is 31 oktober 2020.

Download attachments:

  •