Eind 2020: De coronaproef op de som? Welja, geslaagd!

18 dec

Vrijdag 18 december is de laatste schooldag van een toch wel memorabel 2020. Een jaar waarin de wereld even stilstond en toch op volle toeren draaide qua flexibiliteit, wendbaarheid, digitalisering en zelfbewustzijn.

Alle leerlingen komen in tijdsblokken naar school om samen met de klastitularis de schoolresultaten te overlopen en hun groeikansen te bespreken. We hechten naast onderwijsloopbaanbegeleiding veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen.  Vrijdag nomineren we dan ook graag per leerjaar één leerling die er sinds 1 september uitspringt in het uitdragen van onze 3 schoolwaarden. Na de vakantie gaan we samen met de klasgroep aan de slag om de goede voornemens in een plan van actie om te zetten.

https://www.g-o.be/de-coronaproef-op-de-som-welja-geslaagd/?fbclid=IwAR1GOi9oIJ-A_y57pLU6ZJeUKU9Y_IQGJx21ov4kWzhxzRB8UhFbA-j1wks