Derde graad online les op woensdag

29 okt

Na de herfstvakantie volgen onze leerlingen van de derde graad finaliteit doorstroom en de derde graad dubbele finaliteit (behalve onze sportrichting) online lessen op woensdagvoormiddag. De leerkrachten zullen tijdens de maanden september en oktober de leerlingen voorbereiden op deze nieuwe vorm van lesgeven.

Hieronder lees je de afspraken uit het schoolreglement

  • Tijdens de les zetten de leerlingen hun camera aan en dragen ze nette kledij. Het is niet toegelaten om in slaapkledij de lessen te volgen.
  • Wie niet online aanwezig is tijdens de les, is onwettig afwezig en dient de volgende aanwezige schooldag een afwezigheidsattest te bezorgen op het leerlingensecretariaat. Wie geen geldig afwezigheidsattest kan voorleggen, is onwettig afwezig. Wie online onwettig afwezig was, dient de volgende online lesdag op school te volgen.
  • Ouders en leerlingen kunnen steeds beslissen om lessen die online zijn voorzien op school te volgen. De directeur kan beslissen om de online lessen voor bepaalde klassen of voor bepaalde leerlingen voor een bepaalde periode op school te laten doorgaan. Deze leerlingen dienen in voorkomend geval fysiek aanwezig te zijn op school.
  • De online lessen tijdens schooljaar 2023 – 2024 zullen pas in voege gaan tijdens de maand oktober of november.
  • Online lessen zijn geen recht van de leerling maar een gunst van de school die steeds kan worden ingetrokken.

 

  •