Bewaar zorgvuldig de blauwe ziekteattesten

03 sep

Wanneer leerlingen op school de eerste les afwezig (zullen) zijn als gevolg van ziekte (of een ongeval), dienen hun ouders voor 8.25 uur (via Smartschool of telefonisch) de school te verwittigen.

Na je ziekteperiode dien je een van de 4 (door je ouders ondertekende) afwezigheidsattesten (zie foto) of een attest van de dokter af te geven aan de balie van het leerlingensecretariaat. Wanneer leerlingen meer dan drie opeenvolgende dagen afwezig zijn wegens ziekte, is een afwezigheidattest van de ouders niet geldig.

Leerlingen die ziek zijn tijdens hun stage dienen, voor aanvang van de stage, hun stageplaats en hun stagebegeleider te verwittigen. Niet uitgevoerde stagedagen dienen steeds te worden ingehaald en dit in overleg met en na akkoord van de stageplaats en de stagebegeleider. Indien er geen mogelijkheid is om stagedagen in te halen op de stageplaats, dienen deze stagedagen na de schooluren te worden ingehaald via alternatieve taken op school.

  •