Elke dag een ‘woord van de dag’

15 apr

Vanaf vandaag krijgen alle leerlingen van de school elke dag een woord van de dag in hun mailbox. Het eerste woord van de dag is ‘competentie’. Het is de bedoeling dat ook de leerkrachten deelnemen aan deze actie door het woord van de dag die dag ook aan bod te laten komen in hun lessen.

Het leren van een nieuw woord per dag biedt diverse voordelen, zowel op educatief als persoonlijk vlak. We denken daarbij aan:

  1. Woordenschatuitbreiding: Regelmatige blootstelling aan nieuwe woorden vergroot de woordenschat van leerlingen. Een rijke woordenschat helpt bij het begrijpen van complexe teksten en verbetert de leesvaardigheid.
  2. Verbeterde communicatie: Met een uitgebreide woordenschat kunnen leerlingen hun gedachten en ideeën nauwkeuriger en overtuigender uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling.
  3. Academisch succes: Een sterke woordenschat is cruciaal voor academisch succes in alle vakgebieden. Het helpt leerlingen bij het begrijpen van opdrachten, het lezen van tekstboeken, en het schrijven van essays en rapporten.
  4. Kritisch denken: Het leren van nieuwe woorden moedigt leerlingen aan om over taal na te denken, de nuances van betekenis te onderzoeken en verbanden te leggen tussen woorden en concepten, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van kritisch denkvermogen.
  5. Creativiteit en expressie: Een uitgebreide woordenschat stelt leerlingen in staat om creatiever te zijn in hun uitdrukkingen en schrijven, waardoor ze unieke en originele werken kunnen creëren.
  6. Levenslange leervaardigheden: Het aanmoedigen van het dagelijks leren van nieuwe woorden bevordert een houding van levenslang leren en nieuwsgierigheid, essentiële vaardigheden in de snel veranderende wereld van vandaag.
  7. Cultureel bewustzijn: Veel woorden dragen culturele en historische contexten met zich mee. Het leren van deze woorden kan leerlingen inzicht geven in verschillende culturen en perspectieven, wat bijdraagt aan hun algemene culturele competentie.
  8. Zelfvertrouwen: Naarmate leerlingen hun woordenschat uitbreiden, groeit ook hun zelfvertrouwen. Ze voelen zich meer op hun gemak in zowel academische als sociale situaties waarin taalvaardigheid een rol speelt.

De dagelijkse praktijk van het leren van een nieuw woord stimuleert dus niet alleen de intellectuele groei van leerlingen, maar bereidt ze ook voor op succes in hun verdere educatieve loopbaan en daarbuiten. Het bevordert een cultuur van nieuwsgierigheid en waardering voor de rijkdom van de taal, wat een levenslange impact kan hebben.

Voor het selecteren van de woorden maakten we gebruik van het ‘Schooltaalwoordenboek’ (2010, Matheesen, e.a.) van de uitgeverij Pelckmans.

  •