Gelijke kansen voor iedereen

01 mrt

Onze school is een school van het GO! en daar zijn we fier op. Het GO! zorgt ervoor dat iedereen zonder onderscheid gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Vooroordelen worden tegengegaan. Samenwerken met elkaar wordt gestimuleerd.

De school moet ervoor zorgen dat elk kind evenveel kansen krijgt om zich maximaal te ontwikkelen. Elke leerkracht heeft de opdracht om aan gelijke kansen te werken. Onze GO! schoolteams staan daar borg voor.
Niet elk kind komt met hetzelfde rugzakje aan bagage (sociaal, cultureel) voor het
eerst naar school. Kinderen die bedreigd zijn in hun kansen hebben het moeilijker
om de verwachtingen van de school in te lossen. Ze lopen meer dan andere kinderen het risico op leerachterstand, zittenblijven en schooluitval. Lees meer op de website van het GO!.
  •