GO! atheneum Denderleeuw te gast in Anne Frank huis Amsterdam

18 mei

Foto: De 14 genomineerden voor de Anne Frank prijs samen met de collega’s die het bezoek hebben begeleid; Isabelle Siccard, Sigrid De Smedt, Jordy Van der Heyden en Athina Pools. Centraal op de foto, vlak naast de banner van het museum, staat Levien Rouw van het Anne Frank huis. Foto gemaakt door directeur Peter Van Hove.

PERSBERICHT – 18/5/2023

De leerlingen die de afgelopen weken door hun medeleerlingen en leerkrachten werden genomineerd voor de Anne Frank prijs, waren gisteren te gast in het Anne Frank huis in Amsterdam. Na hun museumbezoek gingen de leerlingen met elkaar en met een vertegenwoordiger van het Anne Frank huis in discussie over het maatschappelijk belang van het verhaal van Anne Frank vandaag.

Met deze prijs wil de school in de verf zetten dat ze veel belang hecht aan respectvol en rechtvaardig samenleven. De genomineerden voor de Anne Frank prijs zijn leerlingen die een betekenisvolle bijdrage leveren aan respectvol en rechtvaardig samenleven op school. “We gingen op zoek naar leerlingen die verontwaardigd hun stem laten horen wanneer andere leerlingen worden uitgesloten of gediscrimineerd of wanneer ze met onrechtvaardigheid of discriminatie worden geconfronteerd op school of in de samenleving”, zegt directeur Peter Van Hove.

Levien Rouw, verantwoordelijke voor internationale projecten van het Anne Frank huis,  was onder de indruk van de manier waarop de leerlingen met hem in discussie gingen over het thema uitsluiting en de gevolgen ervan. “De leerlingen toonden een groot maatschappelijk engagement. Het is duidelijk dat burgerschap een belangrijk thema is in jullie school.” Het Anne Frank huis is blij met de manier waarop de school de nalatenschap van Anne Frank aanwendt om het belang van actief burgerschap te duiden.

Otto Frank (1889 – 1980), de vader van Anne Frank, vond het ontzettend belangrijk dat scholen aandacht zouden besteden aan het verhaal van zijn dochter. In 1977 schreef hij dit neer in een brief aan een leraar. “Annes moed, geloof en optimisme hielpen haar om de problemen in de moeilijke omstandigheden waarin zij leefde aan te kunnen. De kinderen moeten dus geleerd worden niet op te geven als ze moeilijkheden in hun leven tegenkomen.”

Een van deze genomineerden zal op woensdag 28 juni 2023, tijdens de proclamatie van de laatstejaars, de Anne Frank prijs ontvangen. De laureaat ontvangt een bronzen penning met de beeltenis van Anne die speciaal voor deze prijs werd gemaakt door de Nederlandse kunstenaar Wil Van der Laan. Het bezoek aan het Anne Frank huis werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Fonds Aurore Ruyffelaere.

Wil je meer te weten komen over het leven van Anne Frank, klik dan op deze link. Ook het videodagboek van Anne Frank is de moeite waard om te bekijken. ‘Het Achterhuis’, het dagboek van Anne Frank, kan worden ontleend in de schoolbibliotheek.

Het verhaal van Anne Frank blijft vandaag de dag belangrijk voor scholen om verschillende redenen:

  1. Historisch bewustzijn: Het verhaal van Anne Frank biedt leerlingen de mogelijkheid om een dieper inzicht te krijgen in de gebeurtenissen tijdens de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Het helpt hen historisch bewustzijn te ontwikkelen en te begrijpen hoe intolerantie, discriminatie en haat tot verwoestende gevolgen kunnen leiden.
  2. Mensenrechten en tolerantie: Anne Frank’s dagboek toont de kracht van de menselijke geest en haar verlangen naar vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Het verhaal stimuleert discussies over mensenrechten, tolerantie en het belang van het opkomen voor de rechten van anderen.
  3. Empathie en identificatie: Het lezen van Anne Frank’s dagboek stelt leerlingen in staat om zich in te leven in haar ervaringen en emoties. Dit kan empathie bevorderen en hen helpen te begrijpen hoe het is om te leven in een situatie van onderdrukking en angst. Het kan ook bijdragen aan het ontwikkelen van begrip voor mensen die zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden.
  4. Persoonlijke reflectie: Het verhaal van Anne Frank daagt leerlingen uit om na te denken over hun eigen waarden, keuzes en verantwoordelijkheden. Het moedigt hen aan om na te denken over hoe zij omgaan met diversiteit, discriminatie en vooroordelen in hun eigen leven.
  5. Bewustwording van hedendaagse problemen: Door het verhaal van Anne Frank te bestuderen, kunnen leerlingen verbanden leggen tussen het verleden en hedendaagse kwesties zoals racisme, antisemitisme, vluchtelingencrises en mensenrechtenschendingen. Het helpt hen om bewustzijn te ontwikkelen over de voortdurende strijd tegen onrecht en de noodzaak om op te komen voor gelijkheid en inclusie.

Kortom, het verhaal van Anne Frank biedt scholen een waardevolle gelegenheid om historisch begrip, empathie, tolerantie en bewustzijn van mensenrechten te bevorderen bij leerlingen.

  •