Interessante interlevensbeschouwelijke wandeling voor derdejaars

24 okt

Tijdens onze eerste projectdag, dinsdag 17 oktober, trokken de leerlingen van het derde jaar naar Aalst voor een levensbeschouwelijke wandeling. Ze bezochten in groepjes vijf levensbeschouwelijke ontmoetingsplaatsen: een Protestantse kerk, een Katholieke kerk, een Orthodoxe kerk, een Moskee en een Huis van de Mens. Op elke plaats werden de leerlingen ontvangen door een iemand die hen kon vertellen over de levensbeschouwing en de ontmoetingsplaats. De leerlingen kregen ook telkens de kans om vragen te stellen. Het was heel leerrijk om elkaars kijk op het leven, overtuigingen en gewoontes of rituelen beter te leren kennen.

  •