M.O.O.L.

17 feb

Onze leerkrachten maken werk van een goede Mix van Online en Offline Leren. Wanneer leerkrachten afwezig zijn op school, zetten ze zinvolle opdrachten klaar die de leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren. Op deze manier gaat er geen leertijd verloren. Het gebruik van laptops, smartphones en tablets ondersteunt je leerproces en bereidt je voor op je toekomstige leer- en werkomgeving. In ons open leercentrum wisselen we instructie, interactieve werkvormen en zelfstandig werk met elkaar af.

  •