Een jaar lang mini-acties tegen pesten

17 apr

Dit schooljaar is uitgeroepen tot het Schooljaar tegen Pesten. We brengen het graag nog eens onder jullie aandacht. Zin om met je klas mini-acties op te zetten? Hieronder vind je een aantal suggesties die werden gegenereerd door Chat GPT maar … laat vooral jullie eigen creatieve ideeën de vrije loop …

 1. Groeten en glimlachen: Iemand vriendelijk groeten of glimlachen kan een groot verschil maken in hoe iemand zich voelt.
 2. Hulp bieden: Hulp aanbieden aan klasgenoten die moeite hebben met hun huiswerk of studie kan zeer gewaardeerd worden.
 3. Complimenten geven: Echte complimenten over inzet, prestaties, of zelfs iets simpels als iemands outfit kunnen iemands dag opvrolijken.
 4. Luisteren: Actief en empathisch luisteren naar wat anderen te zeggen hebben, zonder meteen te oordelen of advies te geven, kan veel betekenen.
 5. Inclusiviteit: Ervoor zorgen dat iedereen zich inbegrepen voelt, bijvoorbeeld door nieuwe leerlingen uit te nodigen om samen te lunchen of deel te nemen aan groepsactiviteiten.
 6. Vrijwilligerswerk: Deelnemen aan of initiatieven opzetten voor vrijwilligerswerk binnen of buiten de school kan een positieve impact hebben op de gemeenschap.
 7. Respect tonen: Respect tonen voor de meningen, eigendommen, en ruimte van anderen bevordert een positieve en respectvolle leeromgeving.
 8. Ondersteunen bij tegenslagen: Een vriendelijke boodschap, nota, of gebaar maken naar iemand die een moeilijke tijd doormaakt, kan zeer ondersteunend zijn.
 9. Dankbaarheid uiten: Dankbaarheid tonen naar leraren, leerlingenbegeleiders, secretariaatsmedewerkers, poetspersoneel, en anderen die bijdragen aan de schoolomgeving.
 10. Positieve houding: Een positieve houding aanhouden, zelfs in moeilijke situaties, kan een aanstekelijk effect hebben op anderen.
 11. Verantwoordelijkheid nemen: Verantwoordelijkheid nemen voor eigen acties en bijdragen aan een oplossing wanneer er problemen ontstaan.
 12. Milieubewust handelen: Initiëren of deelnemen aan milieuvriendelijke acties zoals recycling, schoonmaakacties, en het verminderen van afval.
 13. Studiegroepen oprichten: Actief deel uitmaken van of studiegroepen organiseren om klasgenoten te helpen die moeilijkheden ondervinden met bepaalde vakken.
 14. Peer tutoring: Zich aanmelden als peer tutor om jongere leerlingen of klasgenoten te helpen met hun studie, en hiermee een ondersteunende leeromgeving creëren.
 15. Hulp bij technologie: Assistentie bieden aan leraren of klasgenoten die niet zo bekend zijn met technologische hulpmiddelen die in de klas worden gebruikt.
 16. Organiseren van welzijnsinitiatieven: Helpen bij het opzetten van initiatieven die het welzijn en de mentale gezondheid van studenten bevorderen, zoals mindfulness-sessies of praatgroepen.
 17. Assistentie bij evenementen: Vrijwilligerswerk doen bij schoolactiviteiten of evenementen, zoals open dagen, sportdagen, of culturele festivals.
 18. Dankbaarheidsmuur: Een fysieke of digitale “dankbaarheidsmuur” creëren waar studenten en personeel notities kunnen achterlaten om hun dankbaarheid voor elkaar uit te drukken.
 19. Waarderingskaarten: Het maken en verspreiden van handgemaakte kaarten om leraren, personeel, en medestudenten te bedanken voor hun harde werk of ondersteuning.
 20. Erkenning van prestaties: Het organiseren van een moment of ruimte waar successen en prestaties van studenten, zowel academisch als buiten de academische wereld, worden erkend en gevierd.
 21. Waardering uitspreken in bijeenkomsten: Regelmatig momenten inplannen tijdens bijeenkomsten of klassen waar studenten en leraren elkaar openlijk waardering kunnen tonen voor bijdragen of hulp.
 22. Feedback geven: Constructieve en positieve feedback geven aan klasgenoten over hun werk of presentaties, met een focus op hun sterke punten en bijdragen.

Deze acties vereisen weinig tot geen financiële investering, maar kunnen een grote impact hebben op het creëren van een vriendelijke, ondersteunende, en positieve schoolomgeving.

Foto’s zijn van harte welkom. We publiceren ze graag op onze website. De klassen die op de meest positieve manier in het oog springen, mogen een fijne attentie verwachten.

Veel succes!

 •