Schoolboeken afhalen op 28 aug. (eerste graad) en 30 aug. (tweede en derde graad)

25 aug

Beste ouder

Volgende week moet u de schoolboeken van uw zoon of dochter afhalen en dit op:

– maandag 28 augustus van 14 uur tot 18 uur voor de leerlingen van de eerste graad (eerste en tweede jaar);
– woensdag 30 augustus van 9 uur tot 18 uur voor de leerlingen van de tweede en derde graad (derde, vierde, vijfde, zesde jaar). Het zevende jaar hoeft niet langs te komen omdat deze leerlingen geen boeken dienen te kopen.

Mogen we u vragen om een stevige zak mee te brengen om de boeken veilig en ordelijk mee te nemen naar huis. De school voorziet zelf geen draagtassen.

De schoolkosten (schoolboeken, didactische uitstappen, schoolmateriaal…) voor dit schooljaar bedragen ongeveer 300 euro. Mogen wij u vragen om de eerste schijf van 100 euro onmiddellijk en uiterlijk vóór afhaling van uw boeken over te schrijven op rekeningnummer BE17 0682 0909 2621 van GO! atheneum Denderleeuw met de vermelding ‘schoolkosten eerste schijf + voornaam én naam van uw kind’.

De tweede en derde schijf dient u respectievelijk in december 2023 en maart 2024 te betalen. Eind volgend schooljaar ontvangt u een afrekening.

Bij betalingsproblemen is gespreide betaling mogelijk. Gelieve in dit geval contact op te nemen met Els De Bie via els.de.bie@kadenderleeuw.be of op het nummer 053 64 59 50.

Vriendelijke groeten

Peter Van Hove

Directeur

  •