Studieaanbod

 

 

Eerste graad

Studiekeuze in het eerste leerjaar van de eerste graad

A-stroom

In alle secundaire scholen in Vlaanderen krijg je in het eerste jaar van de eerste graad hetzelfde basispakket aangeboden. Dit is de brede eerste graad.

Dit zijn 27 lesuren die je verplicht volgt. Daarnaast is er ook vast uurtje Begeleid Zelfstandig Leren. Voor de resterende vier lesuren van het keuzegedeelte, kies je zelf welke optie je het beste ligt of meest interesseert.

Bij het maken van je keuze, is het belangrijk te weten dat je bij ons de kans krijgt om te twijfelen en te proeven van verschillende belangstellingsgebieden. We helpen je in de twee eerste jaren van het secundair onderwijs mee te zoeken naar je echte interesses en talenten.

De keuzevakken helpen je om jezelf beter te leren kennen, je talenten naar boven te halen en uiteindelijk een weloverwogen en bewuste keuze te maken naar de tweede graad toe.

Elk keuzevak krijgt twee lesuren. Je maakt dus steeds de combinatie van twee interessegebieden. Enkel voor Latijn kan je de vier uren van het keuzegedeelte volledig invullen met Latijn.

Latijn

Dit keuzevak bereidt voor op alle studierichtingen die de nadruk leggen op een richting met veel talen en op wetenschappelijke richtingen.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Heb ik interesse voor de oude Romeinse cultuur?
 • Studeer ik graag en train ik graag mijn geheugen?
 • Hou ik van woordspelletjes?

STEM Natuur

Dit belangstellingsgebied biedt een voorbereiding op studierichtingen die de nadruk leggen op wetenschappen.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Heb ik interesse voor de natuur, dieren en planten? Ben ik geboeid door natuurverschijnselen?
 • Los ik graag problemen op? Hou ik van ordenen en structureren?
 • Zoek ik graag uit hoe dingen werken, ontstaan zijn, veranderen?
 • Werk ik nauwkeurig en doe ik graag proefjes?

Taal

Dit belangstellingsgebied laat je proeven en bereidt je voor op een richting met veel talen.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Hou ik van lezen?
 • Ben ik goed in spelling?
 • Ben ik creatief met woorden?
 • Ben ik een talenknobbel die me verder wil ontplooien?

Sport

Dit belangstellingsgebied laat je proeven en bereidt je voor op wetenschappelijke richtingen.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Beleef ik plezier aan sporten?
 • Beweeg ik graag op muziek, met de bal, in het water en in de natuur?
 • Zoek ik graag mijn sportieve grenzen op?

STEM Techniek

Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting binnen alle studiegebieden en biedt ook een degelijke voorbereiding op wetenschappelijke richtingen.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Kan ik goed analyseren?
 • Pak ik problemen stap voor stap aan?
 • Zoek ik graag uit hoe dingen werken?

Mens- en maatschappij

Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op de richtingen met nadruk op humane wetenschappen.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Heb ik belangstelling en aanleg voor cultuur, kunst, het menselijk aspect?
 • Ben ik nieuwsgierig naar de drijfveer van maatschappelijke tendensen?
 • Kan ik goed in groepsverband werken?

Economie

Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op de richtingen met nadruk op economie.

Enkele vragen die je bij je keuze kunnen helpen:

 • Heb ik interesse voor het economische functioneren van de maatschappij?
 • Volg ik de actualiteit op en durf ik een mening hierover te vormen?
 • Los ik problemen procesmatig op?
 • Heb ik inzicht in structuren, systemen en modellen?

 B-stroom

Als je 12 jaar bent en je getuigschrift van de basisschool nog niet gehaald hebt, of als je in de lagere school buitengewoon onderwijs volgde omwille van speciale onderwijsnoden, dan is het eerste jaar B de ideale oplossing voor jou.

De B-stroom is praktischer ingesteld, met 6u STEM-techniek en 3u sport of of 9u STEM-techniek per week (afhankelijk van de optie SPORT of STEM). Je kan tijdens die lessen ontdekken en uitproberen welk beroep je het meeste aanspreekt.

Je kan na  het eerste jaar B alsnog je getuigschrift van de basisschool halen als je na het eerste jaar een oriënteringsattest A behaalt.

 

Studiekeuze in het tweede leerjaar van de eerste graad

A-stroom

Na het eerste jaar A krijg je ook in het tweede leerjaar A een basisvorming van 27 uur om aan bredere competenties te werken. Daarnaast kan je verder kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Klassieke talen: Latijn
 • Moderne talen en wetenschappen
 • STEM technieken: mechanica en elektriciteit
 • Economie en organisatie
 • STEM wetenschappen
 • Maatschappij en welzijn
 • Sport

 B-stroom

Ben je meer praktisch ingesteld en ben je liever aan het werk dan met je neus in de boeken te zitten, dan zit je waarschijnlijk op je plaats in de B-stroom.

In het tweede leerjaar B krijg je een basisvorming van 22 uur om aan bredere competenties te werken. Daarnaast kan je verder kiezen uit de volgende beroepenvelden:

 • STEM technieken
 • Maatschappij en welzijn (haarzorg) – Economie en organisatie
 • Maatschappij en welzijn (verzorging) – Economie en organisatie

 

Een gericht project rond leren kiezen in het tweede jaar (tweede semester) zal je nog verder begeleiden in je studiekeuze naar de tweede graad. Je gaat tijdens dit project samen met je leerkrachten op zoek naar wie je bent, wat je echt wil, wat je goed kan en waar je graag beter wil in worden.

Tweede graad

Studiekeuze in het eerste en tweede jaar van de tweede graad (3°&4°jaar)

De modernisering heeft vanaf 2022 ook het vierde jaar in een nieuw kleedje gestopt.

Binnen de doorstroomfinaliteit zijn er 2 verschillende types studierichtingen: domeinoverschrijdende doorstroom en domeingebonden doorstroom. De finaliteit doorstroom bereidt je voor op verder studeren. Dat kan voor zowel de domeinoverschrijdende als de domeingebonden doorstroom in een professionele als een academische bacheloropleiding.

 

De dubbele finaliteit bereidt je zowel voor op de arbeidsmarkt als op het hoger onderwijs. Net als de doorstroom finaliteit leidt de dubbele finaliteit tot een diploma secundair onderwijs. Verder studeren kan zowel in een professionele als een academische bacheloropleiding, maar ook een Se-n-Se (Secundair na secundair) en graduaatsopleiding behoren tot de mogelijkheden. Het verschil met de finaliteit doorstroom zit vooral in de meer praktische oriëntatie.

 

De arbeidsmarktfinaliteit bereidt je rechtstreeks voor om te gaan werken, zonder nog verder te moeten studeren. De arbeidsmarkt finaliteit leidt tot een diploma secundair onderwijs op niveau 3. Dat betekent dat je geen toegang hebt tot het hoger onderwijs, tenzij je een Se-n-Se ‘voorbereiding hoger onderwijs’ volgt. Je kan je verder nog specialiseren in een beroepsgerichte Se-n-Se opleiding, een specialisatieopleiding die sterk arbeidsmarktgericht is en grotendeels op de werkplek plaatsvindt of een graduaatsopleiding.

Domeinoverschrijdende studierichtingen

Een studierichting uit de domeinoverschrijdende studierichtingen biedt jou:

 • een degelijke voorbereiding op een academische toekomst;
 • een taalsterke basis;
 • persoonlijke ondersteuning;
 • momenten van zelfstandige verwerking.

Iets voor jou? Wij zoeken:

 • toekomstige bachelors en masters;
 • betrokken en ondernemende leerlingen;
 • leerlingen die graag een uitdaging aangaan.

Finaliteit: DOORSTROOM


 Waarom kiezen voor ‘Latijn’?

 • Je leert probleemoplossend denken met een taalkundige invalshoek.
 • Er is een sterke wisselwerking met moderne talen.
 • Je leert kritisch naar de maatschappij kijken door een literaire bril.

 

Wij zoeken leerlingen die:

 • interesse hebben in (klassieke) geschiedenis en cultuur;
 • goesting hebben om te leren leren;
 • een open visie hebben op alle aspecten van de samenleving.

 

 Waarom kiezen voor ‘Moderne Talen’ ?

 • Je ontwikkelt een taalsterke basis in Nederlands, Frans, Engels, Duits (Spaans vanaf de 3de graad)
 • Je leert taalkundige mysteries te ontrafelen.
 • Je wilt uitblinken in mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

 

Iets voor jou? Wij zoeken leerlingen die:

 • interesse hebben in literatuur en communicatie;
 • de flair en skills willen aanleren om zich vlot uit te drukken;
 • zin hebben om hun (vreemde) talenkennis uit te breiden.

Waarom kiezen voor ‘Natuurwetenschappen’?

 • Je wordt wiskundig uitgedaagd.
 • Je leert de kunst van de wetenschappelijke verslaggeving.
 • Je leert natuurkundige mysteries ontrafelen.

 

Wij zoeken leerlingen die:

 • geïnteresseerd zijn in mens en natuur;
 • de probleemoplossend denken en redeneren;
 • veel zin hebben om de wereld rondom hen te onderzoeken.

Waarom kiezen voor ‘Economische wetenschappen’ ?

 • Je leert alles over algemene economie en bedrijfswetenschappen.
 • Je wordt wiskundig uitgedaagd met een uitgebreid pakket abstracte wiskunde.
 • Je verwerft een sterk boekhoudkundig inzicht.

 

Wij zoeken leerlingen die:

 

 • interesse hebben voor het algemeen functioneren van de maatschappij;
 • die beschikken over logisch redeneervermogen;
 • kritisch en analytisch zijn.

Waarom kiezen voor ‘Humane Wetenschappen’ ?

 

 • Je hebt interesse in de studie van de mens en de maatschappij.
 • Je duikt in de gedragswetenschappen, sociale wetenschappen, filosofie en kunst.
 • Je benadert deze leerinhouden vanuit een theoretische invalshoek.

 

Wij zoeken leerlingen die:

 • nieuwsgierig zijn naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • geïnteresseerd zijn in eigen gedrag en dat van anderen;
 • bereid zijn de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • geboeid zijn door de actualiteit en de wereld van kunst en cultuur.

Domeingebonden studierichtingen

Domein: economie en organisatie

 

Binnen het domein ‘economie en organisatie’ biedt onze school een brede waaier van economische studierichtingen voor leerlingen die:

 

 • interesse hebben voor het algemeen functioneren van de maatschappij;
 • ondernemerszin hebben;
 • digitale vaardigheden verder willen uitdiepen;
 • talenkennis en communicatie in functie van de economie verder willen ontwikkelen;
 • hun analytisch en kritisch inzicht willen verscherpen;
 • streven naar ordelijkheid en nauwkeurigheid bij het verwerken van gegevens.

Finaliteit: DOORSTROOM

 

Waarom kiezen voor de richting ‘Bedrijfswetenschappen’ binnen de finaliteit doorstroom?

 

 • Je krijgt een brede algemene basisvorming die je voorbereidt op een academische toekomst.
 • Je leert er alles over algemene economie en bedrijfswetenschappen.
 •  Je krijgt een toepassingsgericht niveau van wiskunde.
 •  Je verwerft boekhoudkundig inzicht.
 •  Sterke ICT – vaardigheden ontwikkelen ter voorbereiding van 3de graad (programmeren, simuleren,    modeleren).

DUBBELE finaliteit

Waarom kiezen voor de richting ‘Bedrijf & organisatie’ binnen de dubbele finaliteit?

 

 • Praktijkgericht en context gebonden aanbod (boekhouden, HR, verkoop en logistiek).
 • Toegepaste ICT – vaardigheden.
 •  Je verwerft administratieve vaardigheden in functie van logistieke activiteiten.
 •   Bedrijfswetenschappen op toepassingsniveau.
 •   Functioneel taalgebruik in Nederlands én in andere talen.

Finaliteit: ARBEIDSMARKT

Waarom kiezen voor de richting ‘Organisatie & logistiek’ binnen de finaliteit arbeidsmarkt?

 • Je krijgt een praktijkgerichte opleiding met oog op de arbeidsmarkt binnen verkoop, logistiek, onthaal en administratie.
 • Je leert alles over functioneel ICT – gebruik.
 • Je ontwikkelt er administratieve vaardigheden.

 

We zoeken leerlingen die:

 

 • interesse hebben in een praktijkgerichte opleiding;
 • met zin voor netheid, ordelijkheid, nauwkeurigheid en stiptheid;
 • communicatieve vaardigheden willen ontwikkelen in verschillende talen.

 

 

Domein maatschappij en welzijn

 

Binnen het domein maatschappij en welzijn biedt onze school een studierichting aan in de dubbele finaliteit en finaliteit arbeidsmarkt:

 

DUBBELE finaliteit

 

Waarom kiezen voor de richting ‘Maatschappij en welzijn’ binnen de dubbele finaliteit?

 • Je leert om toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie functioneel te gebruiken bij het omgaan met en het zorgen voor kinderen en volwassenen.
 • Je wordt voorbereid op een job als verzorgende, zorgkundige en kinderbegeleider.
 • Je wordt voorbereid op een bachelor opleiding binnen dit interesseveld.

We zoeken leerlingen die:

 • interesse hebben in het eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
 • geïnteresseerd zijn in de levensloopfasen van de mens;
 • inzicht willen verwerven in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
 • benieuwd zijn naar de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
 • bereid zijn om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

 

Finaliteit: ARBEIDSMARKT

 

Waarom kiezen voor de richting ‘Zorg en welzijn’ binnen de finaliteit arbeidsmarkt?

 • Je leert de basiscompetenties aan die belangrijk zijn bij het omgaan met/zorgen voor kinderen en volwassenen.
 • Je wordt voorbereid op een job als huishoudhulp zorg, logistiek assistent in de zorg en woonassistent.

We zoeken leerlingen die:

 

 • graag anderen helpen;
 • geïnteresseerd zijn in de behoeften van kinderen en volwassenen;
 • interesse hebben in de essentie van de levensloopfasen van de mens;
 • zorg willen dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren;
 • bereid zijn om sociale en communicatieve vaardigheden te gebruiken in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

 

Domein sport

 

DUBBELE finaliteit

 

Waarom kiezen voor de richting ‘sport’ binnen de dubbele finaliteit?

 

 • Je wordt voorbereid om door te stormen naar een professionele bachelor.
 • Je ontdekt een brede waaier aan sporttakken om je in te verdiepen.
 • Je krijgt een wetenschappelijk aanbod als voorbereiding op jouw verdere sportloopbaan.

 

Wij zoeken leerlingen die:

 

 • gemotiveerde sporters zijn, en alles wat sport omvat in hun hart dragen;
 • teamplayers zijn, met zin voor verantwoordelijkheid en sociale interactie;
 • een brede interesse tonen in de verschillende sporttakken;
 • hun eigen expertise willen gebruiken om anderen te coachen en te begeleiden om op een verantwoorde manier te sporten;
 • interesse hebben in de wetenschap achter de sport.

 

Derde graad

 

De derde graad omvat het vijfde en zesde jaar van zowel algemeen, technisch als beroeps secundair onderwijs. In het beroeps secundair onderwijs biedt onze school ook een zevende specialisatiejaar aan voor beide richtingen.

Op het einde van het vierde jaar secundair onderwijs kiezen leerlingen opnieuw uit een reeks combinatiemogelijkheden die hen in het vijfde jaar worden aangeboden.

Meer nog dan in de tweede graad houdt een doordachte keuze hier rekening met de toekomstplannen die de leerling koestert in verband met verdere studies in het voortgezet onderwijs en/of de arbeidsmarkt. De slaagkansen in de gekozen richting van de derde graad zijn in belangrijke mate afhankelijk van wat een leerling in de tweede graad heeft gevolgd en gepresteerd.

Het succesvol beëindigen van het zevende specialisatiejaar verleent de leerlingen uit het Beroeps Secundair Onderwijs het ‘Diploma Secundair Onderwijs’, noodzakelijk voor voortgezet onderwijs.

Net zoals in de tweede graad, worden er in elke onderwijsvorm in de derde graad modules ingericht. We zien dit als een extra troef voor leerlingen om zich verder te ontplooien en om de juiste (verantwoorde) keuzes te maken.

In het vijfde jaar doorlopen de leerlingen van ASO, TSO en BSO gedurende het schooljaar voor twee lesuren per week een traject van vier modules waarin er aandacht is voor burgerschapseducatie, budgetbeheer, mediawijsheid en EHBO (carrouselsysteem – zie tabel).

In het zesde jaar krijgen de leerlingen van ASO, TSO en BSO een module van twee lesuren per week ter voorbereiding op voortgezette studies, de arbeidsmarkt en/of op het leven in de maatschappij (carrouselsysteem – zie tabel).  In 7de jaar BSO wordt een thematisch traject van modules uitgewerkt met aandacht voor onder meer verkeersveiligheid, op zoek naar werk, ecologisch reizen en gezondheid.