Veel succes met jullie examens!

26 nov

Beste ouders (en leerlingen) van de tweede en derde graad*

Binnenkort starten de examens voor uw zoon/dochter. U ontving reeds het definitief examenrooster via Smartschool.

Om onze leerlingen zo goed mogelijk op deze periode voor te bereiden, hebben de leerkrachten de afgelopen dagen aandacht besteed aan examenplanning en studietips.

Vanaf maandag 29 november plannen we een herhalingsweek. Tijdens deze herhalingsweek krijgen de leerlingen extra ondersteuning van de leerkrachten, wordt de leerstof herhaald en is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Aan u willen we vragen om ervoor zorgen dat uw zoon/dochter de komende weken thuis kan rekenen op voldoende studietijd en een rustige plaats om te studeren. Het is belangrijk dat uw kind tijdig begint met het studeren. Niet alle vakken kunnen immers op één namiddag worden verwerkt. We verwijzen ook graag naar onze examenstudie. Gelieve hiervoor tijdig in te schrijven. U vindt het inschrijvingsformulier via deze link.

Gelieve onderstaande data goed te noteren:

  • De examens starten op dinsdag 5/12/2023 en eindigen op maandag 18/12/2023. Uw zoon/dochter mag de school niet verlaten voor 10.10 uur.
  • Wie ziek is tijdens een examen dient bij terugkomst een doktersattest voor te leggen. Op dinsdag 19/12/2023 zijn er inhaalexamens voor alle leerlingen die afwezig waren tijdens een examen.
  • Er zijn klassenraden van dinsdag 19/12/2023 t.e.m. donderdag 21/12/2023. Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij.
  • Op donderdagavond 21/12/2023 is er oudercontact van 17 uur tot 19.30 uur. We verwachten alle ouders!
  • Op vrijdag 22/12/2023 halen de leerlingen hun rapport op op school. Ze dienen aanwezig te zijn van 8.30 uur tot 10.30 uur om hun rapport op te halen en hun examens te bespreken.

Indien u nog vragen hebt, kan u het leerlingensecretariaat contacteren via 053-64 59 50.

Veel succes tijdens de komende examenperiode!

Peter Van Hove

Directeur

(*) De leerlingen van de eerste graad kregen een licht gewijzigde versie van dit bericht.

  •