Verslag schoolraad van 16/1/2023

30 jan

Vanaf nu zullen de beslissingen van de schoolraad worden gepubliceerd op de website. Op die manier hopen we personeelsleden, ouders en leerlingen te informeren over wat er tijdens de bijeenkomsten van de schoolraad werd besproken.

  • Tijdens de volgende samenkomst van 27/4/2023 zal het huishoudelijk reglement van de schoolraad worden bekrachtigd.
  • De schoolbegroting werd goedgekeurd.
  • Op vraag van de leerkrachten van de eerste graad (middenschool) wordt in de De Nayerstraat een oplossing gezocht voor de moeilijk berijdbare toegangsweg naar de parking van de school.
  • De school zal de komende maanden extra inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de leerlingen ’s morgens op tijd op school zijn. Wie 5 keer te laat komt, zal worden uitgenodigd naar de strafstudie op woensdagnamiddag.
  • Er wordt vanaf nu nog maar in uitzonderlijke gevallen dispensatie gegeven voor 9 uur en voor 15 uur. Het is immers wettelijk verplicht dat leerlingen op school zijn tussen 9 uur en 15 uur. De directeur zal er bij de leerkrachten op aandringen om zinvolle taken te voorzien wanneer de leerlingen studie hebben. Anderzijds kunnen ze ook hun taken en lessen uitvoeren die zijn voorzien voor ’s avonds.
  • De directeur heeft er bij het schoolteam op aangedrongen om hem te laten weten wanneer leerlingen zich respectloos opstellen naar personeelsleden. Gebeurlijk zal er een gesprek volgen met leerlingenbegeleiding, met de betrokken leerkracht en soms met de directie. Deze houding kan aanleiding geven tot een strafstudie of zelfs een tijdelijke uitsluiting.
  • Het schoolteam bekijkt momenteel op welke manier we er kunnen voor zorgen dat onze anderstalige leerlingen zo goed mogelijk Nederlands spreken. Een aantal initiatieven zal in dit verband volgend schooljaar worden uitgerold.
  • De school zoekt voor volgend schooljaar ook een manier om het bestellen van broodjes effici├źnter te laten verlopen.
  • Het durft soms koud zijn in de P-blok. De directeur zal samen met mevrouw Colpaert naar een snelle oplossing zoeken.

De volgende samenkomst van de schoolraad is op donderdag 27/4/2023 om 19 uur in het bureel van de directeur.

  •