Zomerschool gaat van start in Atheneum te Denderleeuw

14 aug

Foto (v.l.n.r.): Vicky Wasteels, Brandon Roelandt, Matthias Schelfthout, Chloë Van der Perre en Amber De Geyseleer, enkele begeleiders van de zomerschool in GO! atheneum Denderleeuw.

PERSBERICHT – 14/8/2022

Vandaag is de zomerschool van start gegaan in GO! atheneum te Denderleeuw. Om en bij de 20 interne en externe begeleiders bereiden ruim 60 leerlingen voor op een geslaagde start vanaf 1 september. “We zijn ervan overtuigd dat we onze leerlingen én onze leerkrachten hiermee een grote dienst bewijzen.” 

Het is het vierde schooljaar op rij dat onderwijsminister Ben Weyts aan Vlaamse scholen de kans biedt om kinderen en jongeren extra leerkansen te geven tijdens de zomervakantie en zogenaamde ‘zomerterugval’ te beperken. “We organiseren al 4 jaar een zomerschool in onze basisschool”, zegt Peter Van Hove (53). “In november vorig jaar heb ik als directeur de overstap gemaakt van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs en het was meteen mijn ambitie om ook op secundair niveau een zomerschool te organiseren. We behalen elk jaar opnieuw mooie resultaten bij de kinderen van de basisschool en dat zal in het secundair onderwijs niet anders zijn.”

“Er was direct veel enthousiasme bij de leerkrachten om hieraan mee te werken”, zegt zomerschoolcoördinator Chloë Van der Perre (22). “We focussen dit jaar op de leerlingen die de overstap maken van de basisschool naar het eerste jaar secundair onderwijs en op de leerlingen die de stap zetten van de eerste naar de tweede graad secundair onderwijs.” Het was een bewuste keuze van de school om klein te starten, maar niettemin zal er de komende twee weken een zestigtal leerlingen afzakken naar de campus aan de Kouterbaan 20. Om alles vlot te laten verlopen en om alle leerlingen maximaal te begeleiden, krijgen de leerkrachten van de school hulp van studenten van verschillende lerarenopleidingen en andere vrijwilligers.

Taalleerkracht Amber De Geyseleer (25) start in september als leerkracht in het Atheneum en vindt het een mooie kans om de school en de leerlingen al wat te leren kennen. “Dankzij de zomerschool zal ik ook als leerkracht een betere start kunnen maken op 1 september”, zegt De Geyseleer.  Wiskundeleerkracht Vicky Wasteels (26) is al enkele jaren actief in de school en vindt het heel effectief om in kleinere groepen met de leerlingen aan de slag te gaan. “Met drie begeleiders per 12 à 14 leerlingen kan je uiteraard veel intensiever begeleiden. Het kan niet anders dan dat dit zijn vruchten zal afwerpen.” Brandon Roelandt (24) heeft zijn stage gedaan in het Atheneum en wilde graag meewerken omdat hij een goede stage-ervaring had op school. “Ook deze morgen ben ik hier weer warm ontvangen.”

“In de voormiddag staan er telkens lesactiviteiten gepland. In de namiddag gaan we de sportieve en culturele toer op”, besluit medecoördinator Mathias Schelfthout (29). “De leerlingen kijken enorm uit naar die ontspannende activiteiten en dat maakt dat ze gemotiveerder zijn om in de vakantie les te volgen.”

Meer informatie over de werking van de school vind je op hun website www.atheneumdenderleeuw.be.

  •