Neem een frisse start in het tweede semester!

14 jan

Denderleeuw, 15 januari 2024

Beste leerling

Wanneer je eind december 2023 tegenvallende resultaten had, hebben je vakleerkrachten en je klasleerkracht wellicht aangegeven dat je het in het tweede semester anders zal moeten aanpakken om je slaagkansen te behouden. We willen je uiteraard graag helpen om een frisse start te nemen in het tweede semester.

Ik vraag daarom uitdrukkelijk je aandacht voor onderstaande punten. Ze zullen je helpen om je in het tweede semester te herpakken.

  1. Je dient tijdig aan te komen op school én in elke les. Na de kerstvakantie zullen we dit strikter opvolgen. Als je te laat komt, zal je worden gesanctioneerd. Leerlingen die zonder geldige reden te laat komen, zullen worden gesanctioneerd.
  2. Het is belangrijk dat je een correcte studiehouding aanneemt tijdens de lessen en dat je het klasgebeuren niet stoort. Lees zeker de schoolafspraken na op de website van de school. Daarin staat helder vermeld wat er van jou wordt verwacht.
  3. Wanneer je een remediëring of een begeleidingsplan hebt gekregen van bepaalde leerkrachten, verwacht ik dat je dit strikt opvolgt.
  4. Bespreek met je vakleerkracht om voor de krokusvakantie je examen opnieuw te maken. Zo kan je in de vervolglessen problemen voorkomen en aan je vakleerkracht (en aan jezelf) tonen dat je je schoolwerk ernstig neemt.
  5. Maak een afspraak bij de leerlingenbegeleiders om te praten over je studieaanpak of praat erover met je vakleerkrachten. Het is mogelijk dat je niet op de correcte manier studeert en daardoor veel studeertijd verliest en heel wat punten laat liggen.
  6. Ik raad je aan om deel te nemen aan de avondstudie en/of de examenstudie. Je kan hiervoor een inschrijvingsformulier vragen aan de balie van het leerlingensecretariaat.

We vinden het tenslotte heel belangrijk dat je je goed voelt op school. Mocht je bepaalde vragen of zorgen hebben, dan staan je klastitularis, de vakleerkrachten, de leerlingenbegeleiders en de andere personeelsleden van de school klaar om hierover met jou te praten. Ook bij mij ben je van harte welkom voor een gesprek.

Ik wens je alle succes!

Peter Van Hove

Directeur

  •