Spreiding onkosten

De spreiding van de onkosten wordt weergegeven in de schoolkalender. Een onkostenraming wordt de eerste schooldag meegegevenBij de inschrijving van een nieuwe leerling kan dit onmiddellijk door de ouders opgevraagd worden.

Boekenfonds

Onze leerlingen hoeven geen handboeken te kopen. Ze kunnen deze huren tegen 25 % van de aankoopprijs.

In de jaarlijks aangerekende prijs worden naast de huur ook de kosten voor boeken, de kosten voor een schoolagenda, het geld voor fotokopieën, aankoop van werkboeken en het gebruik van software verrekend. De boeken worden in de laatste week van augustus afgehaald. Er wordt een voorschot gevraagd (bewijs van betaling mee te brengen) voor de algemene kosten, onder meer voor boeken en uitstappen.

Studietoelagen

Je hoeft geen aparte studietoelage meer aan te vragen. Heb je recht op een tegemoetkoming in de schoolonkosten, dan wordt dit automatisch verrekend via het Groeipakket.

Voor meer informatie: https://www.groeipakket.be/