Een schoolweek

’s Morgens kunnen de lessen starten om 08.30 uur, 09.20 uur of 10.10 uur. Je dient steeds 5 minuten voor het belsignaal op school aanwezig te zijn.

De lessen eindigen om 15.25 uur of om 16.15 uur – op woensdag om 12.05 uur of om 12.55 uur – afhankelijk van het lessenrooster en het aantal lesuren dat de leerlingen per week hebben.
Voor alle leerlingen eindigt de schoolweek ’s vrijdags om 15.25 uur.

Een normale schoolweek is dus als volgt ingedeeld: