Een schoolweek

’s Morgens kunnen de lessen starten om 08.30 uur, 09.20 uur of 10.10 uur. Je dient steeds 5 minuten voor het belsignaal op school aanwezig te zijn.

De lessen eindigen om 15.25 uur of om 16.15 uur – op woensdag om 12.05 uur of om 12.55 uur – afhankelijk van het lessenrooster en het aantal lesuren dat de leerlingen per week hebben.
Voor alle leerlingen eindigt de schoolweek ’s vrijdags om 15.25 uur.