Waar gaan we voor?

De zorg voor een degelijke vooropleiding staat centraal in onze school. Zo kan je met een open vizier je vleugels uitslaan in het hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt. We geven je een stevige basis om de samenleving van morgen mee vorm te geven. We zijn ons bewust van de vele eisen die de samenleving vraagt. Daarom zetten we in op een stevige vorming én op het ontwikkelen van specifieke en individuele talenten en competenties.

Keuzes maken hoort bij het leerproces dat onze leerlingen doorlopen. Stap voor stap neem je meer verantwoordelijkheid over het eigen leren en verwerf je zo een steeds grotere graad van zelfstandigheid. Daarbij leggen we de lat hoog en kiezen we voor innovatief en leerlinggericht onderwijs dat de beste leerkansen voor jou creëert.

Een uitgebalanceerd studieaanbod

Vanaf het secundair onderwijs worden keuzes steeds belangrijker omdat ze mee je vervolgstudies of je beroepsloopbaan en zo je toekomst bepalen. Na de eerste graad A-stroom of B-stroom, bieden we een uitgebreide waaier aan studierichtingen aan die voorbereiden op het hoger onderwijs (doorstroomfinaliteit), op de arbeidsmarkt (arbeidsmarktfinaliteit) of beide (dubbele finaliteit). In elke studierichting zorgen we er met een uitdagend vakkenpakket voor dat je uitstekend voorbereid aan de start komt.

In de richtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt duiken we in de beroepswereld door middel van observatieactiviteiten, praktijk op verplaatsing en stages. We gaan op studiebezoek naar bedrijven en halen experten naar de school. We streven naar een succesvolle overstap naar het hoger onderwijs door samenwerkingsinitiatieven met hogescholen en universiteiten. Indien dit van toepassing is, bereiden we je voor op specifieke toelatingsproeven.

Naast kennis en vaardigheden hechten we ook veel belang aan de ontwikkeling van universele waarden zoals verdraagzaamheid, solidariteit, respect voor mens en milieu, zelfstandigheid, mondigheid en leergierigheid.

M.O.O.L.

Onze leerkrachten maken werk van een goede mix van online en offline leren. Wanneer leerkrachten afwezig zijn op school, zetten ze zinvolle opdrachten klaar die de leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren. Op deze manier gaat er geen leertijd verloren. Het gebruik van laptops, smartphones en tablets ondersteunt je leerproces en bereidt je voor op je toekomstige leer- en werkomgeving. In ons open leercentrum wisselen we instructie en interactieve werkvormen met elkaar af.

Leerlingbegeleiding

Onze leerlingenbegeleiders zoeken samen met jou en de leerkrachten naar manieren om je zo goed mogelijk te ondersteunen en om – waar nodig – flexibele leertrajecten op te bouwen. We streven er bijvoorbeeld naar dat je intensieve sportbeoefening kan combineren met je studies. Wanneer je cognitief snel functioneert, zorgen we ervoor dat je opdrachten uitdagend blijven en dat je bijvoorbeeld een aantal vakken versneld kan doorlopen. Wanneer je extra ondersteuningsnoden hebt, gaan leerlingenbegeleiders met jou aan de slag om een haalbaar traject vorm te geven. Aansluitend bij de lessen voorzien we huiswerkbegeleiding. We werken nauw samen met het CLB Dender en met het ondersteuningsteam Pixel.

Actief burgerschap

In het GO! atheneum Denderleeuw combineren we een stevige cognitieve basis met ‘leren studeren’ en de ontwikkeling van attitudes. Daarnaast dagen we onze leerlingen maximaal uit om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen. In ons pedagogisch project krijgt actief burgerschap een centrale plaats om het ‘Samen leren samenleven’ concreet waar te maken. Om dit in de kijker te zetten, reiken we bijvoorbeeld jaarlijks de Anne Frankprijs uit tijdens de proclamatie van de zesdejaars.

Een school is geen eiland. Regelmatig trekken we erop uit in binnen- en buitenland om onze blik te verruimen. We halen wetenschappers, kunstenaars, auteurs en andere gastsprekers naar school en bezoeken organisaties en bedrijven. Zo creëren we voor jou vensters op de wereld. Projectdagen en -weken doorbreken geregeld de klassiekere weekroosters.

Warme school

GO! atheneum Denderleeuw is een hechte gemeenschap. Je krijgt bij ons de nodige autonomie om zelf op ontdekking te gaan, maar we helpen en ondersteunen je onderweg. Onze leerlingen komen met veel goesting naar school. Dat komt door de open en warme sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn en leerlingen en leerkrachten zorgen voor elkaar. Ook leerplezier en ontspanning vinden we belangrijk. Wanneer je nood hebt aan een luisterend oor of gewoon eens wil babbelen, kan je vlot bij alle collega’s van ons schoolteam terecht.

Participatie

School maken we samen, het schoolteam én de leerlingen. Jouw inbreng telt. We dagen leerlingen uit om hun stem te laten horen in onze leerlingenraad en ons leerlingenparlement. Via de schoolraad nemen ook onze ouders hun verantwoordelijkheid op om onze schoolwerking te verbeteren.

Meertaligheid en Nederlands

Meertaligheid is ongetwijfeld een troef in een geglobaliseerde wereld. Wij omarmen de talige diversiteit in onze school. Een goede beheersing van het Standaardnederlands zorgt er evenwel ook voor dat onze leerlingen goede resultaten behalen voor de andere vakken. Wij nodigen de leerlingen uit om alle oefenkansen op en buiten de school te grijpen om dit te realiseren. Lezen is hierbij een belangrijke hefboom. Dankzij een actuele en veelzijdige schoolbibliotheek scherpen we het leesplezier van onze leerlingen aan op een toegankelijke manier.