Onze school neemt deel aan het SODA+ project. Wat dit inhoudt vind je hieronder.

Wat is het SODA+-attest?

Hiermee willen we leerlingen belonen die uitblinken in Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude hebben.

SODA+ wil motivatie van leerlingen in het onderwijs stimuleren. Met een autonome motivatie zullen leerlingen uit zichzelf begrijpen dat het opbrengt wanneer ze stipter zijn, wanneer ze ordelijk zijn, wanneer ze meer gedisciplineerd in de praktijkruimte staan, enzovoort.

We doen dit om:

  1. Leerlingen via een SODA-attest de waarde laten inzien van Stiptheid, Orde, Discipline en professionele A
  2. Leerlingen het gevoel te laten ervaren van succesvol te zijn en dit door in te spelen op het competentiegevoel leerlingen.
    Positief gedrag = verdienen van SODA-attest = leuke activiteit/beloning op het einde van het schooljaar
  3. Leerlingen evenveel kansen te geven op de arbeidsmarkt (vakantiejobs, weekendwerk, stages, voltijdse jobs,…).
  4. Jongeren van diverse sociale achtergronden samenbrengen en hun sociaal netwerk stimuleren

Hoe kan je het SODA-attest behalen?

 

Wie is er betrokken?

Stiptheid: secretariaat

Orde: klastitularis (op basis van meldingen van leerkrachten)

Discipline: tuchtcoach en leerlingbegeleiding

Attitude: klassenraad (alle betrokken leerkrachten)

 

Feedbackgesprekken:

Via coaching gesprekken motiveren we leerlingen om verder te doen of om samen te zoeken naar oplossingen.

  • Leerling staat centraal: positief stimuleren/motiveren
  • School: klastitularis/leerkracht/stagebegeleider,…
  • Werkgevers: stagementor op de stageplaats