Intensieve leerlingenbegeleiding

De activiteiten van de leerlingenbegeleiding zijn gericht op het persoonlijke, het intellectuele en het sociale welbevinden van de leerlingen, met het doel hen optimaal te laten profiteren van het aanbod van de school om een zo groot mogelijke leerwinst te realiseren.

De 4 domeinen waar de leerlingenbegeleiding werkzaam is:

  • Onderwijsloopbaan of studiekeuzebegeleiding: vanaf de start op onze school wordt per leerling een studiewijzer opgebouwd om hen door zelfreflectie bewuster te maken van hun eigen capaciteiten (leerportfolio).
  • Studie(methode)begeleiding: i.s.m. de vakleerkrachten worden inhaallessen en begeleidingstrajecten gegeven, programma’s voor leerlingen met leerstoornissen en leermoeilijkheden opgesteld en worden leerlingen extra voorbereid op verdere studies.
  • Socio-emotionele begeleiding met initiatieven rond
    • verbindend communiceren: o.a. via de proactieve cirkel.
    • pesten op school: no blame aanpak met als uitgangspunten dat het pesten moet stoppen, niemand wordt gestraft en iedereen is verantwoordelijk.
  • Gezondheidseducatie met o.a. initiatieven in het derde jaar rond drugspreventie en in het vierde jaar rond relationele vorming, weerbaarheid, gamen en gezonde voeding.

Cel leerlingenbegeleiding

In de cel leerlingenbegeleiding wordt de aanpak en de begeleiding besproken. Deze cel bestaat uit de leerlingenbegeleiders, de directie, CLB-medewerker(s) en het ondersteuningsteam van de scholengroep.

De vaste leerlingenbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van nieuwe leerlingen, het luisteren naar problemen, het onderzoeken van leerproblemen en begeleiden, het opvolgen van inhaallessen, het bespreken van specifieke problemen met CLB, klassenleraar/-lerares, opvoedster en directie, het coördineren van verschillende activiteiten rond sociale vaardigheden, het werken aan participatie en motivatie van leerlingen in het gehele schoolgebeuren en het vormen van een schakel tussen leerlingen onderling, leerlingen en ouders, leerlingen en leerkrachten.

Leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften, kunnen mits er een officieel attest kan voorgelegd worden, een handelingsplan krijgen, waarin afspraken gemaakt worden met de leerling, de ouders en de leerkrachten over extra ondersteuning.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

De school werkt nauw samen met het GO! Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Deze dienst is gevestigd op volgend adres:

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Zonnestraat 25
9300 Aalst
(053) 60 32 80 – www.clbaalst.be