Al onze leerlingen worden via de drie leerlingenraden betrokken bij de schoolorganisatie. De leerlingenraad denkt effectief mee over het beleid van onze school en geeft advies waar nodig.

Jaarlijks organiseert de leerlingenraad verschillende activiteiten voor alle leerlingen van de school. Om alles in goede banen te leiden, vraagt dit van de leerlingen een grote inzet en zin voor samenwerking.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar worden de leden van de leerlingenraad door alle leerlingen van de school verkozen. De werving van nieuwe leden gebeurt steeds op een ludieke manier (bv. een sollicitatie met campagne, een infomarktje, …).

De leerlingenraad treedt op als vertegenwoordiger van mede-leerlingen bij de leraren, het secretariaat en de directie.

Hun bedoeling is om de school een betere en leukere plaats te maken: we organiseren allerlei activiteiten (zoals een ‘Foute Dag’), maar gaan ook bij de directie langs als er regels worden doorgevoerd waarmee het merendeel van de leerlingen niet akkoord gaat.

We verzamelen uiteraard ook goede en zinvolle ideeën, van elke leerling die zich laat horen, om het aangenamer te maken om naar school te komen.

Om al die dingen te doen en te bereiken, moeten er af en toe vergadert worden. Maar je moet het woord ‘vergaderen’ niet zien als een saaie bedoening! De vergaderingen zijn leuk en er zit vaart achter. De coaches van de leerlingenraad waken erover dat het geen klaagbank wordt. Zo werkt de leerlingenraad tijdens vergaderingen aan hun Facebookgroep en zorgen ze voor teambuilding, aangezien hun ‘raderr uit de verschillende jaren en richtingen komen. Een keer per jaar gaan trekt deze enthousiaste bende op uitstap om een ganse dag samen te zijn en ideeën op te doen en uit te werken.