Gelijke Onderwijskansen voor elke leerling

Hoewel we aandacht hebben voor de eigenheid van elke leerling, focussen we niet op de verschillen, maar eerder op de ruimte die er is om ieders talenten maximaal te ontwikkelen. Wij willen met andere woorden voor elke leerling de kans vergroten om zijn of haar sterktes en interesses te ontdekken. Daarom hebben we in onze school het team Gelijke Onderwijs Kansen (GOK).

 

Zij zijn de stuwende kracht achter projecten rond diversiteit en weerbaarheid, positieve schoolcultuur, ouder- en leerlingenparticipatie, leesproject en meertalenbeleid.